آیا پیش فروش بیت کوین یک دروغ بزرگ است؟

آیا پیش فروش بیت کوین یک دروغ بزرگ است؟

آیا پیش فروش بیت کوین یک دروغ بزرگ است؟ افسانه های دروغین پیش فروش بیت کوین : یک دروغ بزرگ از زمان ایجاد بیت کوین شایعات بسیاری در مورد آن بخصوص در زمینه پیش فروش کردن آن وجود دارد، اما این حرف حقیقت دارد یا…