آیا چرخه قیمت بیت کوین چهار ساله است؟

آیا چرخه قیمت بیت کوین چهار ساله است؟

آیا چرخه قیمت بیت کوین چهار ساله است؟ تحلیلگران و محققان به منظور بررسی تغییرات قیمت بیت کوین در تناوب زمانی چهار ساله نمودار قیمت این ارز دیجیتال را تحلیل کرده و به نتایج قابل توجهی رسیده اند. قیمت بیت کوین از چرخه‌ی چهار ساله پیروی نمی‌کند…