پیتر شیف : فقط احمق ها بیت کوین را انتخاب میکنند!

پیتر شیف : فقط احمق ها بیت کوین را انتخاب میکنند!

پیتر شیف : فقط احمق ها بیت کوین را انتخاب میکنند! به گفته پیتر شیف طرفدار معروف طلا “فقط احمق ها بیت کوین را انتخاب میکنند”! شیف در توییت خود در تاریخ ۲۴ مارس نظر منفی خود درباره افکار سرمایه گذاران بیت کوین اعلان کرد…