رکود جهانی توسط صندوق بین المللی پول تایید شد! بحران کرونا بدتر از بحران مالی 2008

رکود جهانی توسط صندوق بین المللی پول تایید شد! بحران کرونا بدتر از بحران مالی ۲۰۰۸

رکود جهانی توسط صندوق بین المللی پول تایید شد! بحران کرونا بدتر از بحران مالی ۲۰۰۸ اقتصاددان ارشد صندوق بین‌ المللی پول (IMF) ، گیتا گوپینات (Gita Gopinath) ، روز سه‌ شنبه اعلام کرد که رکورد فعلی، بدترین رکود مالی از زمان «رکود بزرگ» است….