تاریخ امروز:آذر ۸, ۱۴۰۰

هاوینگ بیت کوین‌ کش درباره هاوینگ بیت کوین به ما چه می گوید؟