تاریخ امروز:بهمن ۸, ۱۴۰۰

سه روز تا هاوینگ بیت کوین کش باقی مانده Bitcoin.com نیمی از کارکنان خود را تعدیل کرد