تاریخ امروز:بهمن ۸, ۱۴۰۰

سقوط شدید هش ریت شبکه بیت کوین کش پس از هاوینگ