تاریخ امروز:مهر ۸, ۱۴۰۲

روز خونی برای ارزهای دیجیتال