تاریخ امروز:مرداد ۸, ۱۴۰۰

حکم نهایی دادگاه: تلگرام نمی تواند ارز دیجیتال خود را در هیچ کشوری عرضه کند