حجم دلار‌ در بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر قرار گرفته است

حجم دلار‌ در بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر قرار گرفته است

حجم دلار‌ در بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر قرار گرفته است داده‌ های بانک مرکزی ایالات متحده‌ی آمریکا نشان می‌ دهد که به ارزش ۱.۸۴۳ تریلیون اسکناس دلار در سیستم اقتصادی این کشور منتشر شده است بالاترین حجم دلار‌ در طول بیست سال اخیر داده‌های…