آیا در دوره سه ماهه آپریل تا جولای شاهد افزایش قیمت بیت کوین خواهیم بود؟

آیا در دوره سه ماهه آپریل تا جولای شاهد افزایش قیمت بیت کوین خواهیم بود؟

آیا در دوره سه ماهه آپریل تا جولای شاهد افزایش قیمت بیت کوین خواهیم بود؟ از نظر تاریخی، بیت کوین در سه ماهه دوم سال عملکرد بسیار خوبی داشته است. در پنج مورد از شش سال گذشته، بین آپریل تا جولای شاهد افزایش قیمت رمز…