تاریخ امروز:مرداد ۵, ۱۴۰۰

تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان