تاریخ امروز:اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱

بی ارزش بودن شت کوین ها