موجودی بیت کوین‌ های در حال گردش آن عددی که فکرش را می کنید نیست

موجودی بیت کوین‌ های در حال گردش آن عددی که فکرش را می کنید نیست

موجودی بیت کوین‌ های در حال گردش آن عددی که فکرش را می کنید نیست طبق تحقیقات و مطالعه بر روی نگهداری از بیت کوین در طول زمان نشان می‌ دهد که بخش قابل توجهی از بیت کوین‌ های در گردش برای مدت زمان نسبتا…