کمیسیون اروپا به توسعه دهندگان بلاک چین کمک مالی میکند

کمیسیون اروپا به توسعه دهندگان بلاک چین کمک مالی میکند

کمیسیون اروپا به توسعه دهندگان بلاک چین کمک مالی میکند کمیسیون اروپا خواستار ایجاد راه حل های متمرکز بر دفاع در مورد راه حل‌های دفاعی شده است کمیسیون اروپا (EC) برای راه حل‌هایی که فن آوری‌ها را از برنامه‌های مدنی(عمرانی) و دفاعی تطبیق می‌دهد، به…

فناوری بلاکچین چیست ؟ بزرگترین اختراع بشر بعد از اینترنت

فناوری بلاک چین چیست ؟ بزرگترین اختراع بشر بعد از اینترنت

فناوری بلاک چین چیست ؟ بزرگترین اختراع بشر بعد از اینترنت در عصر تکنولوژی، دیتا و اطلاعات حرف اول را می‌زنند و روزانه انبوهی از داده ها و اطلاعات در دنیای تکنولوژی تولید می‌شود. اما نگهداری، ثبت و استفاده درست از این اطلاعات است که…