کنفرانس مجازی یک هفته ای بلاکچین به دلیل شیوع کرونا

کنفرانس مجازی یک هفته ای بلاکچین به دلیل شیوع کرونا

کنفرانس مجازی یک هفته ای بلاکچین به دلیل شیوع کرونا این نوع رویدادها فقط در این روزهایی که ویروس کرونا همه جا را به تعطیلی کشانده در جریان است. با COVID-19 هنوز هم درگیر برنامه هایی برای جذب بیش از ده نفر در یک اتاق…