تاریخ امروز:مرداد ۵, ۱۴۰۰

برای محافظت از شبکه در برابر حملات بیشتر برنامه ای را پیشنهاد داده اند