تاریخ امروز:مرداد ۵, ۱۴۰۰

بانک مرکزی فرانسه کار خود را بر روی ارز دیجیتال ملی آغاز کرد