تاریخ امروز:آذر ۱۴, ۱۴۰۰

اما این بار داستان کمی متفاوت است