تاریخ امروز:مرداد ۵, ۱۴۰۰

اما این بار داستان کمی متفاوت است