تاریخ امروز:مهر ۶, ۱۴۰۱

اما این بار داستان کمی متفاوت است