تاریخ امروز:مهر ۶, ۱۴۰۱

افزایش چشمگیر نرخ هش بیت کوین در فاصله 8 روز مانده به هاوینگ بیت کوین