مقررات ژاپن در مورد رمز ارزها احتمالاً به رشد بازار کمک می کند

مقررات ژاپن در مورد رمز ارزها احتمالاً به رشد بازار کمک می کند

مقررات ژاپن در مورد رمز ارزها احتمالاً به رشد بازار کمک می کند در گزارش جدید مشخص شده است که مقررات سختگیرانه در ژاپن در دراز مدت به سود شرکت کنندگان جدید خواهد بود. Double jump.tokyo، توسعه دهنده بازی My Crypto Heroes ، So &…