تاریخ امروز:مرداد ۱۸, ۱۴۰۱

اخبار مهم کشورها درباره استخراج