تاریخ امروز:آذر ۱۴, ۱۴۰۰

آیا بلاروس می تواند از رمز ارز برای دور زدن تحریم ها استفاده کند؟ کارشناسان در این باره تردید دارند