آیا بحران ویروس کرونا از افت قیمت بیت کوین بعد از هاوینگ جلوگیری می کند؟

آیا بحران ویروس کرونا از افت قیمت بیت کوین بعد از هاوینگ جلوگیری می کند؟

آیا بحران ویروس کرونا از افت قیمت بیت کوین بعد از هاوینگ جلوگیری می کند؟ به باور برخی کارشناسان بازار ارزهای دیجیتال، سقوط اخیر بازار به علت شیوع بیماری کرونا، خطر افت قیمت بیت کوین پس از هاوینگ را کاهش داده و می‌ تواند زمینه‌…