سایت پانزی مستردیجی و تمام دروغ هایش (پارت اول)

سایت پانزی مستردیجی و تمام دروغ هایش (پارت اول)

سایت پانزی مستردیجی و تمام دروغ هایش (پارت اول) هرچی از این سایت بگیم کم گفتیم در ابتدا شمایی که دارین این متن رو میخونید قطعا کاربر سایت مستردیجی بودید یا جز حامیان هستید یا مال باخته های این سایت به هر حال میخوام از…