ورود دوج کوین به صرافی کوین بیس

ورود دوج کوین به صرافی کوین بیس

ورود دوج کوین به صرافی کوین بیس برای اولین بار از زمان قرارگیری مستقیم کمپانی کوین بیس در نزدک ، این صرافی دیجیتال درآمد سه ماهه اول خود را منتشر کرد. کوین بیس دراین گزارش درآمد عنوان کرد که از زمان اولین عرضه عمومی شرکت…